Кривогледство

Кривогледството е отклонение на едното и/или двете очи от зрителната ос в хоризонтална и/или вертикална посока. Диагностицирането му се осъществява чрез клиничен и ортоптичен преглед. Нелекуваният страбизъм води до функционална амблиопия в половината от случаите – ограничаване на зрителната острота без никакво видимо органично увреждане на окото. Ранното лечение на кривогледството позволява да се ограничи и избегне амблиопията.

Страбизъм

 

 

 

Причините за кривогледство могат да бъдат много, но най-честите са:

много голям или различен диоптър на очите;

нарушен баланс между действието на външните очни мускули (те са шест за всяко око);

 парези или парализи на нервите „командващи” външните очни мускули.

 В зависимост от вида на кривогледството и причината довела до него лечението може да бъде:

Очила – спомагат за по-ясното фокусиране на предметите и допринасят за изправянето на очите;

Операция – постига се равновесие между по-силно и по-слабо действащите очни мускули.