Вътреочни Лещи

Интраокуларна леща (IOL) или  Изкуствена вътреочна леща е постоянна леща, която се внедрява в окото. Веднъж поставени ИОЛ не се подменят и не изисква никаква поддръжка от страна на пациента. Намират широко приложение в хирургията на катаракта, поради високо постигнатия зрителен резултат.

Веднъж имплантирани, ИОЛ обикновено остават до края на живота на оперирания.

Видове ИОЛ :

.          твърди и меки – в зависимост от материала от които са направени

.          предно – и заднокамерни (AC-IOL и PC-IOL)- в зависимост от анатомичната позиция на импантация

.          моно- и мултифокални – взависимост от фокусното разстояние

Монофокалните са с точно едно определено фокусно разстояние.

Вьтроечни Лещи

 

 

 

 

 

 Монофокални лещи

При монофокалните лещи се получава много добра корекция на зрението за далечно разстояние.Ключ към успеха на катаракталната и рефрактивната хирургия е имплантирането на точно определена леща, подходяща за конкретното око. Това означава, че различните очи имат нужда от лещи с различна диоптрична сила, която трябва да се определи прецизно преди операцията и да е подготвена за имплантация от хирурга. Затова са разработени различни математически и физически формули, съобразяващи няколко основни физикооптични параметъра, които имат пряко отношение към правилното пречупване на светлината в окото.

Мултифокални лещи

Имплантацията на мултифокални лещи става за около 10 – 15 минути.

Те ще ви помогнат да виждате добре както наблизо, така и на надалеч, без да имате нужда от очила или бифокални контактни лещи. Следователно не ви трябва допълнителна корекция на аномалии като късогледство, далекогледство,астигматизъм.

Една от най-често правените операции по света е именно на катарактата. Както при всяка хирургична интервенция, така и тук макар и рядко може да има усложнения. Най-чести  са инфекциите, загуба на зрение, двойно виждане, повишено или понижено вътреочно налягане.

Периодът на възстановяване обикновено е кратък. В началото зрението ще е размазано и неясно, окото ще има нужда от приспособяване. Затова  трябва да се спазва изключителна хигиена на окото и да се избягва натоварването на зрителният апарат.

Използваме най-качественитe вътреочни лещи (ALCON , ABBOTT..)

Съществуват различни видове лещи с различни характеристики. За повече информация свържете се с нас.