Витреоретинална Хирургия

Витреоретиналната хирургия е едно от най-важните направления на очната микрохирургия.

Тя обхваща задния очен сегмент ( най-труднодостъпните области на окото- стъкловидното тяло и ретината).

vitrektomia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Отлепване на ретината

 Диабетната ретинопатия

 Дегенерация на макулата